Their Welfare, Our Care

 

You want your horses to be healthy and happy. Today and tomorrow. So do we! 

That’s why we fund scientific research and innovative approaches to improve the health and welfare of horses. 

Support us today. Together, we’ll create a better tomorrow for our horses. 

 

 

View all
  Paarden die plotseling benauwd worden, en vaak een snurkend ‘koeachtig’ bijgeluid maken, vooral bij inspanning, bijvoorbeeld omdat de hele groep opgewonden is of gaat rennen. Een paard kan dan zelfs zo benauwd worden, dat het neervalt en sterft, vaak met rozerood schuim uit mond en neus.  Een dramatische dood voor het paard en een traumatische ervaring voor eigenaren en verzorgers. “Ik durfde ’s morgens nog amper het licht aan te doen in de stal, uit angst dat ze zouden schrikken en benauwd worden.” Aldus een van de staleigenaren die dit op zijn bedrijf heeft meegemaakt. Ook dierenartsen die dit meemaken zitten met de handen in het haar. “Je staat erbij en je kijkt ernaar, je kan ze niet helpen, er is geen therapie.” Als het om een enkel paard gaat is dit al erg, maar bijna altijd zijn meerdere paarden in de groep aangedaan.   Terugkijkend worden vormen van ‘groepsgewijs-optredende-keelverlamming’ al sinds begin negentiger jaren van de vorige eeuw incidenteel gezien. Het kwam alleen zo weinig voor dat onderzoek tot nu toe nauwelijks mogelijk is geweest.  In de afgelopen periode hebben meerdere bedrijven openheid van zaken gegeven over de groepsgewijs optredende keelverlamming. Dit zijn enkele opfokbedrijven van KWPN paarden, maar ook een bedrijf met oudere dieren en een hobbybedrijf met dieren van verschillende rassen.    Groepsgewijze keelverlamming   Op dit moment hebben we ‘groepsgewijze keelverlamming’ op 10 bedrijven in Nederland en België vastgesteld, maar de kans is groot dat er meer bedrijven zijn waar de aandoening gezien is. Ook in andere Europese landen komt het waarschijnlijk voor, maar dat is puur gebaseerd op mond-tot-mond verhalen. Het wordt steeds duidelijker dat dit probleem, wat voorheen slechts sporadisch voorkwam, nu in 1-2 jaar tijd op een handvol bedrijven in Nederland serieuze problemen heeft gegeven met meerdere dode paarden. In minder ernstige gevallen verdwijnen de symptomen vaak weer als het paard tot rust komt. Er zijn ook paarden die niet aangedaan lijken. We zien in groepen waar dit heeft gespeeld wel een hoger percentage van paarden met stambandverlamming (cornage), vaak ook tweezijdig. De bedrijven die we nu kennen waar deze ‘groepsgewijze keelverlamming’ is opgetreden, zijn enkele opfokbedrijven met voornamelijk warmbloeden, maar ook een bedrijf met oudere dieren en een hobbybedrijf met dieren van verschillende rassen.  Deze groepsgewijs optredende keelverlamming wordt ook wel ‘bilateral larynx paralysis’ of ‘beiderzijdse larynxverlamming’ genoemd. Echter, de keelverlamming is niet altijd beiderzijds en soms lijkt er meer aan de hand dan alleen een (beiderzijds) cornage beeld.   Een nieuwe werkgroep   Om deze nare aandoening goed in kaart te brengen en verder te onderzoeken is een werkgroep opgericht met o.a. vertegenwoordigers van faculteit Diergeneeskunde, de Gezondheidsdienst voor Dieren, specialisten uit andere onderzoeksgroepen, en een groep practici die bedrijven met deze aandoening hebben begeleid.   Wat weten we tot nu toe?   Het gaat eigenlijk altijd om paarden die in groepshuisvesting staan of kort tevoren gestaan hebben, op stal of in de wei. Op dit moment is er nog geen oorzaak voor het probleem bekend. Er zou sprake kunnen zijn van een infectie met een virus of een bacterie, maar ook een gifstof (toxine) via bijvoorbeeld bepaalde gif-vormende schimmels of andere kiemen in bijvoorbeeld het voer zou een oorzaak kunnen zijn. Het lijkt er ook op dat er een lange(re) tijd zou kunnen zitten tussen het contact met de (onbekende) veroorzaker van dit probleem en het optreden van de verschijnselen.   Bloed en bloederig schuim uit de neus als gevolg van kleine longbloedingen Een scopie-opname van een paard met keelverlamming   We weten van andere ‘nieuwe aandoeningen’, zoals de weidemyopathie (atypische myopathie) dat het soms vele jaren duurt voordat de oorzaak wordt gevonden. Ook wat betreft de oorzaak van ‘groepsgewijze keelverlamming’ tasten we nu echt nog helemaal in het duister... Maar hier willen we iets aan doen!    Help je mee?    We hebben jouw hulp hard nodig! Een onderzoeksproject als dit komt niet in aanmerking voor financiering vanuit de reguliere geldstromen van de universiteit. Alleen als iedereen meewerkt komen we meer te weten over deze ‘groepsgewijze keelverlamming’ en kunnen we hopelijk de oorzaak achterhalen én een oplossing vinden.  Met jouw steun kunnen wij meer kennis opdoen en meer onderzoek doen, en hopelijk op termijn de oorzaak van groepsgewijze keelverlamming achterhalen zodat wij de paarden beter kunnen helpen. Help je mee?   
Keelverlamming

Jarige Veulenbrigade ontvangt meerjarige donatie van Hartog Paardenvoer

01-03-2021 | 11:21

Vanaf 1 maart staat de Veulenbrigade van de faculteit Diergeneeskunde (Universiteit Utrecht) weer klaar om 24 uur per dag, 7 dagen per week zieke, pasgeboren veulens zo snel mogelijk de beste behandeling en intensieve zorg te bieden. Hiervoor is het opdoen van nog meer kennis rondom zorg voor zieke veulens van groot belang. Om wetenschappelijk onderzoek in deze kwetsbare groep patiënten mogelijk te maken, steunt Hartog Paardenvoer de Veulenbrigade met een meerjarige donatie.

Roel Boersma, commercieel directeur van Hartog. “Een gezond paard, een heel leven lang. Dat is waar het bij Hartog om draait. Maar jong leven is kwetsbaar en dan is het goed om te weten dat de Veulenbrigade er is om de beste zorg te bieden voor de meest kwetsbare veulens. We dragen dan ook graag een steentje bij aan het ontwikkelen van nog meer kennis zodat veulens straks nog beter geholpen kunnen worden.”

De dierenartsen Mathijs Theelen en Esther Siegers, beiden als Specialist Inwendige Ziekten van het Paard verbonden aan het Universitair Dierenziekenhuis in Utrecht, zijn de coördinatoren van de Veulenbrigade: “We zijn blij en dankbaar voor de fantastische steun van Hartog. Elk jaar weer zijn er veulens die kort na hun geboorte ernstig ziek worden. Bij de Veulenbrigade streven wij ernaar om deze veulens de best mogelijke zorg te bieden, en doen wij onderzoek naar nieuwe behandelmethoden. Dankzij de meerjarige steun van Hartog kunnen we onze onderzoeksactiviteiten uitbreiden, en werken aan snellere diagnostiek en betere behandelingen. Hiermee geven we het jonge leven een nog betere kans op een gezonde toekomst.”


De Veulenbrigade bestaat dit jaar 30 jaar en is uniek in Nederland. Sinds 1991 zorgt een team van Europees erkend specialisten en dierverzorgers van het Universitair Dierenziekenhuis, samen met studenten Diergeneeskunde voor de intensieve behandeling en verzorging van zieke veulens in de Veulen Intensive Care. Ieder jaar volgt een groep studenten vrijwillig vanaf december een speciale opleiding tot veulenbrigadier.


Veulens zijn vooral in de eerste dagen en weken na de geboorte erg kwetsbaar. Als het niet helemaal goed gaat is snel starten van de juiste behandeling van levensbelang. Voor de allerzwakste veulens biedt de 24-uurs zorg de beste kansen. Door de inzet van de Veulenbrigade is het mogelijk een veulen non-stop te verplegen en te verzorgen om zo de kansen op een goede afloop te vergroten.

Vrienden Diergeneeskunde


De Veulenbrigade wordt ondersteund door Vrienden Diergeneeskunde, het goededoelenfonds van de faculteit Diergeneeskunde. Met een bijdrage aan de Veulenbrigade maken partners als Hartog Paardenvoer en andere donateurs onderzoek naar nog betere zorg voor kwetsbare veulens mogelijk.

Kijk hier voor het project de Veulenbrigade

 

Read more | View all