Keelverlamming

Normal edc0704229ccba77bd50fb54792053ac29dd221d

 

Terugkijkend is er waarschijnlijk al sinds eind vorige eeuw een ‘nieuwe’ aandoening die wordt gezien bij paarden die in groepshuisvesting worden gehouden. 

Een paard met groepsgewijze keelverlamming wordt, doorgaans bij opwinding of inspanning, plotseling benauwd en maakt dan een snurkend bijgeluid (‘koeachtig’).

Als het paard tot rust komt, verdwijnen de symptomen vaak weer. Als het paard door blijft rennen, bijvoorbeeld omdat de hele groep opgewonden is, dan kan het dier neervallen en sterven met rozerood schuim uit mond en neus. 

 

Groepsgewijze keelverlamming

 

In de afgelopen periode hebben meerdere bedrijven openheid van zaken gegeven over de groepsgewijs optredende keelverlamming. Dit zijn enkele opfokbedrijven van KWPN paarden, maar ook een bedrijf met oudere dieren en een hobbybedrijf met dieren van verschillende rassen. Deze groepsgewijs optredende keelverlamming wordt ook wel ‘bilateral larynx paralysis’ of beiderzijdse larynxverlamming genoemd. Echter, de larynxverlamming is niet altijd beiderzijds en soms lijkt er meer aan de hand dan alleen een (beiderzijds) cornage beeld. Het wordt steeds duidelijker dat dit probleem, wat voorheen slechts sporadisch voorkwam, nu in 1-2 jaar tijd op een vijf- tot tiental bedrijven serieuze problemen heeft gegeven met een aantal dode paarden.

 

Een nieuwe werkgroep

 

Een aantal dierenartsen, komend uit verschillende praktijken, van de Gezondheidsdienst voor Dieren, van de Faculteit Diergeneeskunde en vanuit andere onderzoeksgroepen, heeft begin dit jaar met dr. Kees van Maanen als voortrekker een werkgroep ‘Groepsgewijze keelverlamming’ gevormd om alle gegevens bij elkaar te leggen en dit probleem verder te bestuderen. 

 

Wat weten we tot nu toe?

 

Op dit moment is groepsgewijze keelverlamming op 10 bedrijven in Nederland en België vastgesteld, maar waarschijnlijk zijn er meer bedrijven waar het probleem voor komt. In andere Europese landen komt het waarschijnlijk ook voor, maar er zijn nog geen wetenschappelijke beschrijvingen, wel zijn er mond-op-mond verhalen. Het gaat eigenlijk altijd om paarden die in groepshuisvesting staan of kort tevoren gestaan hebben, op stal of in de wei.

 

Bloed en bloederig schuim uit de neus als gevolg van kleine longbloedingen
Een scopie-opname van een paard met keelverlamming

 

Op dit moment is er nog geen oorzaak voor het probleem bekend. Er zou sprake kunnen zijn van een infectie, maar ook een gifstof (toxine) via het voer is een optie. Een kiem (virus of een bacterie) met een lange(re) tijd tussen de infectie en het zichtbaar worden van de symptomen is een mogelijkheid. Ook zouden bepaalde schimmels of andere gif-vormende kiemen in de kuil de aandoening kunnen veroorzaken. We weten van andere ‘nieuwe aandoeningen’, zoals de atypische myopathie (weidemyopathie) dat het soms vele jaren duurt voordat de oorzaak wordt gevonden. 

Ook wat betreft de oorzaak van groepsgewijze keelverlamming tasten we nu echt nog helemaal in het duister...

Maar hier willen we iets aan doen! 

 

Help je mee? 

 

Helaas komt niet project niet in aanmerking voor financiering vanuit de reguliere geldstromen van de universiteit. Daarom gaat Vrienden Diergeneeskunde zich inzetten om samen met haar partners dit project alsnog te realiseren.

De Werkgroep hoopt dat door meer bekendheid aan ‘groepsgewijze keelverlamming’ te geven meer mensen het beeld herkennen en hun medewerking aan het onderzoek willen geven.

Want alleen als iedereen meewerkt komen we meer te weten over ‘groepsgewijze keelverlamming’ en kunnen we hopelijk de oorzaak achterhalen én een oplossing vinden. 

Met jouw steun kunnen wij meer kennis opdoen, en hopelijk op termijn de oorzaak van groepsgewijze keelverlamming achterhalen zodat wij deze paarden betere kunnen helpen.